Friday, 4 May 2018

Siphayo (2016)


Director: Joel Lamangan Writers: Joel Lamangan , Enrique Ramos Stars: Luis Alandy, Joem Bascon, Nathalie Hart
Ang isang self-made na magsasaka at may-ari ng palay ay nagdudulot ng paghihimagsik sa pamamagitan ng kanyang dalawang anak na lalaki kapag na-install niya ang kanyang batang babaing punong-guro bilang bagong babae ng bahay kaagad pagkatapos ng kamatayan ng kanyang asawa.
TRAILER
Full Movie

Video Delated

This server was moved to another server due to copyright law

Previous Post
Next Post

0 comments: