Saturday, 26 May 2018

(2018) MY PERFECT YOU


Sinasabi nito ang hindi sinasadyang pulong ng Burn na nawala sa kanyang buhay matapos ang isang malubhang sakit at si Abi na ang buhay na may-ari ng isang hostel, Happy Sunshine Camp. Makakakita ba sila ng perpektong pag-ibig para sa kanila o magkakaroon sila ng muling pag-ulan ng malubhang sakit?
TRAILER
Full Movie

Video Delated

This server was moved to another server due to copyright law

Previous Post
Next Post

0 comments: