Saturday, 26 May 2018

(2011) Bulong


Isang masakit na nars ang naghahanap ng paranormal na tulong upang mahuli ang batang babae ng kanyang mga pangarap. Binubulong niya ang kanyang mga hangarin sa mga patay, at tila nakakakuha ng kanyang hinihingi. Ngunit ang katuparan ng kanyang mga pangarap ay dumating sa isang presyo, tulad ng kamatayan ay nagsisimula na sundan siya sa paligid.
TRAILER
Full Movie

Video Delated

This server was moved to another server due to copyright law

Previous Post
Next Post

0 comments: